Ewch i'r prif gynnwys

Hysbysu marwolaeth

Cyn i chi ddechrau

Dylech osgoi defnyddio'r botwm 'back' ar eich porwr i osgoi colli eich data.

Gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn i'ch helpu i ddweud wrth y llywodraeth a'r cynghorau lleol am y farwolaeth ac nid oes rhaid i chi anfon copi o'r dystysgrif marwolaeth drwy'r post.

Nid cais am fudd-dal yw'r gwasanaeth hwn, ond gall eich helpu i roi gwybodaeth i'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Os ydych yn dymuno gellir trosglwyddo'r wybodaeth i nifer o adrannau eraill y llywodraeth ac i wasanaethau cynghorau lleol.

Efallai eich bod eisoes wedi darllen taflen am y gwasanaeth hwn gan eich cyngor lleol. Os na, gofynnwch am un neu gallwch ddysgu mwy am y gwasanaeth hwn ar wefan www.gov.uk/cymraeg.

Preifatrwydd: Mae'r gwasanaeth hwn wedi ymrwymo i sicrhau bod y wybodaeth a ddarparwch ar gyfer y gwasanaeth hwn yn cael ei ddiogelu. Mae ein Datganiad Preifatrwydd yn dweud wrthych sut y byddwn yn defnyddio a diogelu'r wybodaeth hon.

Mae'r wybodaeth sydd ei angen wedi'i nodi gyda asterisk (*).

Beth fyddwch ei angen

I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn byddwch angen:

  • y rhif cyfeirnod Dywedwch Wrthym Unwaith a roddwyd i chi gan y cofrestrydd
  • enw, dyddiad marwolaeth a rhif Yswiriant Gwladol yr ymadawedig
  • manylion cyswllt, dyddiad geni neu rif Yswiriant Gwladol y perthynas agosaf (perthynas agosaf trwy waed neu briodas)
  • manylion y person neu gwmni sy'n delio â thŷ, eiddo ac arian (ystâd) yr ymadawedig

Nodwch: cyn rhoi manylion y perthynas agosaf neu'r person sy'n delio ag ystâd yr ymadawedig, rydych angen eu caniatâd i wneud hynny.

Awdurdod a chaniatâd

* Ai chi yw'r perthynas agosaf neu'r person sy'n delio ag ystâd yr ymadawedig, ac os na,  
oes gennych chi'r awdurdod i weithredu ar eu rhan?

Darparwyd y gwasanaeth gan

DWP logo

Sesiwn wedi'i amseru allan

Bydd eich sesiwn yn cael ei amseru allan mewn 20 munud os na fydd unrhyw weithgaredd yn cymryd lle.

Os nad ydych yn gallu cwblhau'r gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith ar-lein, ffoniwch ein gwasanaeth ffôn am ddim ar 0800 085 7308 (oriau agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8:00am a 6:00pm).

Dylem fod yn gallu cymryd eich manylion dros y ffôn, felly sicrhewch fod gennych yr holl ddogfennau a'r wybodaeth sydd eu hangen pan fyddwch yn ffonio.

Os hoffech roi adborth ar y gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith, anfonwch e-bost atom yn tellusonce.communications@dwp.gsi.gov.uk

Dywedwch Wrthym Unwaith

 

Mae Dywedwch Wrthym Unwaith yn defnyddio cwcis. Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darganfyddwch fwy.